Cultural Programme

10th Patotsav Invitation.
H.H.Mota Maharajshree’s Blessings for 10th Patotsav
H.H.1008 Acharya Maharajshree’s Speach
Rupak by Bal Mandal- “Guru Mantra”
Rupak by Yuvak Mandal- “Dev, Mandir, Acharya”
Rupak- “Guru no Rajipo”
Rupak by Yuvika Mandal- “Premi Bhakt Rajba”
Dance- “Gaiti Gaiti Bharva ne Nir”
Dance- “Mare Ur Ma Umang Apar”
Dance- “Shyam”
Dance- “Shree Ram Chandra”
Dance- “Chalo Chalo”